ΔΙΕΠΑΦΗ M-NET ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΠΑΛΜΩΝ

PAC-YG60MCA

Αγαπημένα

Διεπαφές M-NET

Οι διεπαφές M-Net αναπτύχθηκαν για να επιτρέπουν τη σύνδεση πλήθους διαφορετικών σημάτων εισόδου και εξόδου (για παρακολούθηση και έλεγχο) στο σύστημα διαχείρισης και εποπτείας MELANS. Αυτές οι διεπαφές συνδέονται απευθείας με τον δίαυλο μετάδοσης δεδομένων M-Net. Η ίδια η δομή αυτών των διεπαφών επιτρέπει τη σύνδεση πολλών διεπαφών στο ίδιο δίκτυο. Για τη σύνδεση αυτή απαιτείται βοηθητική τροφοδοσία ρεύματος 24 V DC με μια πρόσθετη μονάδα τροφοδοσίας (αγοράζεται χωριστά). Διατίθενται οι παρακάτω διεπαφές M-Net:

 • PAC-YG60MCA: Διεπαφή ψηφιακού μετρητή (δεδομένα εισόδου παλμών).
 • PAC-YG63MCA: Διεπαφή αναλογικού αισθητήρα (αναλογικά δεδομένα εισόδου).
 • PAC-YG66DCA: Διεπαφή ψηφιακού αισθητήρα.

PAC-YG60MCA – Δεδομένα εισόδου παλμών

Η διεπαφή M-Net PAC-YG60MCA είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται για τη λήψη των σημάτων εξόδου από ψηφιακούς μετρητές παλμών που είναι τοποθετημένοι σε τοίχο ή ηλεκτρολογικό πίνακα. Αυτή η διεπαφή επιτρέπει την παρακολούθηση της κατανάλωσης της εγκατάστασης με μετρητές κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, νερού και αερίου και θερμιδόμετρα που παράγουν σήμα εξόδου τύπου παλμού. Σε κάθε διεπαφή μπορούν να συνδεθούν έως 4 ψηφιακοί μετρητές. Για τη χρήση της διεπαφής πρέπει να συμπεριληφθεί στην εγκατάσταση ένας κεντρικός ελεγκτής διακομιστή ιστού (WEB Server) 3D (TOUCH ή BLIND), για να παρακολουθεί την κατάσταση του συστήματος και να ενεργοποιεί τις ακόλουθες λειτουργίες:

 • Προβολή τιμών κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
 • Προβολή γραφημάτων σχετικά με την κατανάλωση.
 • Εξαγωγή δεδομένων τιμολόγησης σε αρχείο CSV για σκοπούς κατανομής κατανάλωσης (σύστημα CHARGE).

Τεκμηρίωση

 • Γενικός κατάλογος

  Comfort & IT Cooling Systems - Full product catalogue 2024

  Download