PACKAGED - AIR TO WATER / CAHV - DOMESTIC HOT WATER

CAHV

Αγαπημένα

Το αυτόνομο σύστημα αντλίας θερμότητας ζεστού νερού (HWHP) Ecodan® αποτελείται από μια ενιαία (monoblock) εξωτερική μονάδα συμπύκνωσης αέρα η οποία παράγει πολύ μεγάλους όγκους ζεστού νερού σε υψηλή θερμοκρασία.

Τεχνολογία

Το κύκλωμα στιγμιαίου ψεκασμού (Flash-Injection Circuit) που αναπτύχθηκε για το σύστημα VRF CITY MULTI ZUBADAN Y (ένα σύστημα αντλίας θερμότητας για περιοχές με πολύ ψυχρό κλίμα) είναι εγκατεστημένο στο νέο αυτόνομο σύστημα αντλίας θερμότητας ζεστού νερού CAHV.

Μέσω της χρήσης αυτού του προηγμένου συστήματος ψεκασμού και συμπιεστών υψηλής απόδοσης, το αυτόνομο σύστημα CAHV μπορεί να παρέχει ζεστό νερό υψηλής θερμοκρασίας έως 70°C και να διασφαλίζει λιγότερες απώλειες σε απόδοση και ισχύ όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή.

Αυτόνομες αντλίες θερμότητας αέρα-νερού (AtW) για ζεστό νερό

Η Mitsubishi Electric σχεδιάζει και κατασκευάζει αυτόνομες αντλίες θερμότητας ζεστού νερού για εμπορική χρήση από το 1970.

Ήταν ένας από τους πρώτους κατασκευαστές στην Ιαπωνία που χρησιμοποίησε τεχνολογία αντλίας θερμότητας για την παραγωγή ζεστού νερού.

Η Mitsubishi Electric ήταν επίσης η πρώτη κατασκευάστρια εταιρεία που ανέπτυξε μια σειρά λύσεων στις οποίες χρησιμοποιήθηκε το ψυκτικό μέσο R407C.

Ήδη τα πρώτα μοντέλα αυτών των μονάδων ήταν σε θέση να παράξουν ζεστό νερό σε υψηλή θερμοκρασία έως 70°C, η οποία είναι αρκετά υψηλή για την άμεση εξουδετέρωση των βακτηρίων Legionella.

Σήμερα, τα προϊόντα μας εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές εφαρμογές που απαιτούν μεγάλο όγκο νερού σε υψηλές θερμοκρασίες.

Τα συστήματα αντλίας θερμότητας ζεστού νερού της Mitsubishi Electric χρησιμοποιούνται σε εμπορικές εφαρμογές, π.χ. σε ξενοδοχεία, νοσοκομεία και κλινικές, γεγονός που πιστοποιεί την ανώτερη αξιοπιστία τους.

Ως ο μεγαλύτερος κατασκευαστής συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού για οικιακή χρήση, παρουσιάζουμε με υπερηφάνεια το αποτελεσματικό αυτόνομο σύστημα αντλίας θερμότητας «αέρα-νερού».

Κορυφαία απόδοση θέρμανσης στην κατηγορία του

Το αυτόνομο σύστημα CAHV παρέχει απαράμιλλη ευελιξία με τις ακόλουθες δύο καταστάσεις λειτουργίας που καλύπτουν όλες τις πιθανές ανάγκες: «Efficiency Mode (COP) (Λειτουργία απόδοσης)» και «Capacity Mode (Λειτουργία ισχύος)».

Το σύστημα μπορεί να παρέχει μέγιστη ισχύ άνω των 70 kW στη λειτουργία ισχύος, ενώ η λειτουργία απόδοσης (COP) είναι εξαιρετικά αποτελεσματική για τη μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας και, ως εκ τούτου, για τη μείωση των εκπομπών CO2.

Λειτουργία απόδοσης (COP)

Λειτουργία ισχύος

Εγγυημένη λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες έως -20 °C

Το αυτόνομο σύστημα CAHV μπορεί να λειτουργεί σε θερμοκρασίες εξωτερικού περιβάλλοντος που κυμαίνονται μεταξύ -20°C και 40°C.

Το σύστημα παράγει ζεστό νερό σε υψηλές θερμοκρασίες (65°C) ακόμα και τις πιο ψυχρές ημέρες του έτους.

Στον κύκλο απόψυξης, οι δύο συμπιεστές του συστήματος λειτουργούν εναλλάξ προκειμένου να περιοριστούν οι πιθανότητες μείωσης της θερμοκρασίας παροχής.

Εφεδρική λειτουργία και λειτουργία περιστροφής

Η εφεδρική λειτουργία του αυτόνομου συστήματος CAHV εξασφαλίζει ανώτερη αξιοπιστία.

Σε περίπτωση αστοχίας ενός εκ των δύο συμπιεστών σπειροειδή τύπου scroll τεχνολογίας DC Inverter που εξοπλίζουν κάθε επιμέρους σύστημα, ο άλλος συμπιεστής εξακολουθεί να λειτουργεί έτσι ώστε να αποφευχθεί η δυσφορία που θα προκαλούσε η πλήρης διακοπή της λειτουργίας του συστήματος.

Σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, η θερμοχωρητικότητα του συστήματος μειώνεται εμφανώς στο μισό.

Η λειτουργία περιστροφής αποτελεί μια ακόμα βασική λύση που εξασφαλίζει ενιαία λειτουργία και μεγιστοποιεί τη διάρκεια ζωής όλων των συμπιεστών στα αυτόνομα συστήματα CAHV σε πολλαπλές διαμορφώσεις.

Σε μια εγκατάσταση με δύο ή περισσότερα συστήματα, τα επιμέρους συστήματα λειτουργούν εναλλάξ εάν οι απαιτήσεις θέρμανσης δεν απαιτούν την ταυτόχρονη λειτουργία των συστημάτων.

Κλιμακωτά συστήματα

Για εφαρμογές με υψηλές απαιτήσεις σε παραγόμενο όγκο ζεστού νερού, μπορεί να δημιουργηθεί μια ευέλικτη εγκατάσταση θερμικής ισχύος με αρθρωτή δομή, αποτελούμενη από έως και 16 αυτόνομα συστήματα CAHV για μέγιστη απόδοση έως 720 kW.

Αυτή η λύση εγκατάστασης προσφέρει εξαιρετική διαμορφωσιμότητα, καθώς κάθε επιμέρους σύστημα διαθέτει δύο συμπιεστές τύπου scroll τεχνολογίας DC Inverter, διασφαλίζοντας ότι η θερμική ισχύς προσαρμόζεται σταδιακά και με υψηλή ακρίβεια σε σχέση με την πραγματική ζήτηση για ζεστό νερό.

Με αυτόν τον τρόπο βελτιστοποιείται η λειτουργία ολόκληρης της εγκατάστασης, με μονάχα ένα τμήμα του αυτόνομου συστήματος CAHV να λειτουργεί υπό συνθήκες μεσαίου φορτίου κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του φθινοπώρου.

Μια δυσλειτουργία σε ένα ή περισσότερα αυτόνομα συστήματα CAHV δεν υπονομεύει τη λειτουργία των υπόλοιπων συστημάτων που απαρτίζουν την εγκατάσταση, προκειμένου η ασφάλεια και η δυνατότητα αδιάλειπτης λειτουργίας να είναι εγγυημένες.

Ανεμιστήρες υψηλής πίεσης

Η νέα τεχνολογία ανεμιστήρα που χρησιμοποιείται στα αυτόνομα συστήματα CAHV μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία εγκαταστάσεων που είναι συνδεδεμένες με δίκτυο αεραγωγών (καναλάτες), παρέχοντας στο σύστημα ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία εγκατάστασης.

Η στατική εξωτερική πίεση των ανεμιστήρων μπορεί να ρυθμιστεί από 0 Pa έως 60 Pa.

Απομακρυσμένος έλεγχος μέσω εξωτερικών επαφών

Η ευρεία γκάμα αναλογικών και ψηφιακών εισόδων και ψηφιακών εξόδων στον ηλεκτρονικό πίνακα του συστήματος επιτρέπει τον απομακρυσμένο έλεγχό του μέσω συστήματος διαχείρισης κτιρίου (BMS), χρονοδιακόπτη ή εξωτερικών επαφών.

Ακολουθούν ορισμένα από τα διαθέσιμα σήματα εισόδου:

 • Επιλογή σημείου ρύθμισης θερμοκρασίας για κατάσταση λειτουργίας και παραγωγή ζεστού νερού: επιλογή μεταξύ «Λειτουργία θέρμανσης» και «Λειτουργία θέρμανσης ECO». Η δεύτερη λειτουργία είναι ιδιαίτερα προηγμένη, καθώς χρησιμοποιεί την καμπύλη αντιστάθμισης του εξωτερικού αέρα για τον αυτόματο καθορισμό του σημείου ρύθμισης της παροχής του νερού.
 • Επιλογή σημείου ρύθμισης θερμοκρασίας για κατάσταση λειτουργίας και παραγωγή ζεστού νερού: επιλογή μεταξύ «Λειτουργία ζεστού νερού οικιακής χρήσης» και «Λειτουργία θέρμανσης». Αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατός ο καθορισμός δύο διαφορετικών σημείων ρύθμισης της θερμοκρασίας: μιας υψηλότερης τιμής για την παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης και μιας χαμηλότερης για σκοπούς θέρμανσης. Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται η απόδοση υπό μερικό φορτίο, καθώς το ζεστό νερό οικιακής χρήσης παράγεται μόνο όταν είναι απαραίτητο.
 • Επιλέξτε «Λειτουργία απόδοσης (COP)» ή «Λειτουργία ισχύος» για τη μονάδα. Η λειτουργία του συστήματος μπορεί να βελτιστοποιηθεί σε σχέση με τη ζήτηση, με αύξηση της ισχύος ή της απόδοσης ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση.
 • Επιλέξτε μεταξύ των καταστάσεων ON/OFF όσον αφορά τα σήματα που λαμβάνονται από τον ρυθμιστή ροής και την αντλία κυκλοφορίας για ενίσχυση της προστασίας του υδρονικού κυκλώματος και διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του συστήματος.

Ακολουθούν ορισμένα από τα διαθέσιμα σήματα εξόδου:

 • Μια ψηφιακή έξοδος μπορεί να ενεργοποιηθεί σε μια επιλέξιμη ελάχιστη θερμοκρασία νερού για την εκκίνηση μιας γεννήτριας παραγωγής θερμικής ισχύος (λέβητας, ηλιοθερμικό σύστημα κ.λπ.) η οποία θα υποκαταστήσει το σύστημα όταν αυτό τεθεί εκτός λειτουργίας (κατάσταση OFF).
 • Σήμα απόψυξης μονάδας.

Το αποτέλεσμα είναι απίστευτη ευελιξία είτε σε επίπεδο τοπικού ελέγχου, με χρήση του ειδικού για τον σκοπό αυτό τηλεχειριστήριου PAR-W21MAA, είτε σε επίπεδο απομακρυσμένου ελέγχου, με χρήση εξωτερικών επαφών.

Λειτουργία ελέγχου και παρακολούθησης με κεντρικούς ελεγκτές εξυπηρετητή ιστού

Το αυτόνομο σύστημα CAHV μπορεί να βρίσκεται σε διασύνδεση, μέσω του διαύλου μετάδοσης δεδομένων M-Net, με τους κεντρικούς ελεγκτές εξυπηρετητή ιστού WEB Server 3D Touch και 3D Blind Controller της σειράς συστημάτων ελέγχου VRF CITY MULTI.

Ανάλογα με την εφαρμογή, το αυτόνομο σύστημα CAHV μπορεί να βρίσκεται σε διασύνδεση με ένα σύστημα VRF CITY MULTI για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας κατά την κάλυψη των αναγκών για ζεστό νερό, θέρμανση και ψύξη ή, εναλλακτικά, για τη διαχείριση, παρακολούθηση και επίβλεψη του συστήματος υπό διαμόρφωση αυτόνομης λειτουργίας για εφαρμογές που απαιτούν μόνο την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων ζεστού νερού.

Και στις δύο περιπτώσεις, ο έλεγχος του συστήματος είναι εφικτός είτε από την έγχρωμη οθόνη αφής 10,4 ιντσών με οπίσθιο φωτισμό του ελεγκτή 3DT είτε μέσω διαδικτύου με σύνδεση στον ιστότοπο ενός εκ των κεντρικών ελεγκτών.

Τεκμηρίωση

 • Δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών
  Download
 • Γενικός κατάλογος

  Full Product Line Catalogue

  Download