OUTDOOR UNITS

PUHY-EP YNW

Αγαπημένα

Οι νέες εξωτερικές μονάδες υψηλής απόδοσης της σειράς YNW χρησιμοποιούν έναν τετράπλευρο εναλλάκτη θερμότητας ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΩΛΗΝΑ, ο οποίος είναι εξολοκλήρου κατασκευασμένος από αλουμίνιο και βρίσκεται στο επάνω μέρος του περιβλήματος, κοντά στον ανεμιστήρα. Αυτή η τεχνολογική και κατασκευαστική επιλογή συμβάλλει στην ενίσχυση της απόδοσης εναλλαγής θερμότητας.

Key technologies

Σερπαντίνα εναλλαγής θερμότητας ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

Μαζί με τις νέες σειρές εξωτερικών μονάδων υψηλής απόδοσης Y και R2, η Mitsubishi Electric εισήγαγε επίσης τη νέα σερπαντίνα εναλλαγής θερμότητας ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΩΛΗΝΑ που είναι εξολοκλήρου κατασκευασμένη από αλουμίνιο.

Η νέα λύση, που είναι κατοχυρωμένη με διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε διεθνές επίπεδο, θέτει νέα πρότυπα στην απόδοση θέρμανσης και ψύξης, ενώ παράλληλα μειώνει το συνολικό μέγεθος του μηχανήματος.

Η σερπαντίνα τεχνολογίας ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΩΛΗΝΑ – επίσης γνωστή ως «εναλλάκτης θερμότητας μικροκαναλιών» – αποτελείται από τρία συστατικά μέρη: την επίπεδη σωλήνωση, τα εσωτερικά πτερύγια που σχηματίζουν τα μικροκανάλια και δύο δοχεία συλλογής ψυκτικού υγρού.

Αυτός ο τύπος εναλλάκτη θερμότητας χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2008 στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Με το διεθνώς κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΩΛΗΝΑ, η Mitsubishi Electric εξέλιξε περαιτέρω την τεχνολογία αυτή προσφέροντας ακόμα περισσότερα πλεονεκτήματα.

Απαράμιλλη ποιότητα, αποτελεσματικότητα και ακεραιότητα προϊόντος: αυτά είναι τα απτά αποτελέσματα μιας διαδικασίας παραγωγής η οποία βασίστηκε σε μόλις ένα στάδιο συγκόλλησης, αντί για τις 200-300 επιμέρους συνδέσεις χειροκίνητης συγκόλλησης που είναι απαραίτητες για μια συμβατική σερπαντίνα από χαλκό/αλουμίνιο.

Εκτός αυτού, ο εναλλάκτης θερμότητας ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΩΛΗΝΑ απαιτεί μικρότερο όγκο φορτίου σε σχέση με μια διμεταλλική σερπαντίνα, καθώς τα μικροκανάλια περιορίζουν τον διαθέσιμο όγκο του ψυκτικού υγρού, ενώ παράλληλα δημιουργούν μεγαλύτερη επιφάνεια εναλλαγής θερμότητας.

Η αντοχή στις καιρικές συνθήκες αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη σερπαντίνα του εναλλάκτη θερμότητας, καθώς πρόκειται πιθανά για το εξάρτημα που εκτίθεται περισσότερο στις ατμοσφαιρικές συνθήκες και την επιζήμια δράση τους.

Και σε αυτόν τον τομέα, η σερπαντίνα ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΩΛΗΝΑ υπερτερεί έναντι άλλων λύσεων: η κατασκευή της εξολοκλήρου από αλουμίνιο την καθιστά πολύ λιγότερο επιρρεπή σε διάβρωση σε σχέση με μια συμβατική διμεταλλική σερπαντίνα από χαλκό και αλουμίνιο.

Επιπλέον, η σερπαντίνα άμεσης εκτόνωσης των νέων εξωτερικών μονάδων της σειράς υψηλής απόδοσης Y και R2 υπόκειται σε ειδική επεξεργασία γαλβανισμού με προστατευτικά ανόδια ψευδαργύρου για την περαιτέρω αποτροπή ενδεχόμενης διάβρωσης, ενώ οι χάλκινοι αγωγοί που συνδέουν τη σερπαντίνα του εναλλάκτη θερμότητας με το κύκλωμα ψύξης υποβάλλονται σε διεργασία αδιαβροχοποίησης για προστασία από ηλεκτρολυτική διάβρωση.

Μια ειδική έκδοση (με την κατάληξη -BS στην ονομασία) μπορεί να παραγγελθεί για εγκαταστάσεις σε συνθήκες υψηλής αλατότητας ή σε παράκτιες περιοχές, καθώς είναι ειδικά σχεδιασμένη για τέτοιου είδους εφαρμογές.

Μία μονάδα

Εξοικονόμηση ενέργειας

Η ενεργειακή απόδοση έχει βελτιωθεί ακόμα περισσότερο σε σχέση με τις μονάδες YLM και πλέον σημειώνονται κορυφαίες τιμές απόδοσης. Οι τιμές του βαθμού εποχιακής ενεργειακής απόδοσης (SEER) αυξήθηκαν κατά 139% (P500) σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο, ενώ οι τιμές του συντελεστή εποχιακής απόδοσης (SCOP) αυξήθηκαν κατά 49% (P300 και P500). Με αυτόν τον τρόπο, οι νέες μονάδες YNW έχουν τη δυνατότητα να καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια τόσο για ψύξη όσο και για θέρμανση. Εξοικονόμηση όλο τον χρόνο.

Προηγμένη λειτουργία «μειωμένου θορύβου»

Πλέον, η λειτουργία «μειωμένου θορύβου» μπορεί να επιλεγεί μέσω πέντε διαφορετικών ρυθμίσεων: 85%, 70%, 60% και 50% (οι τιμές αναφέρονται στην ταχύτητα του ανεμιστήρα). Η μείωση της στάθμης του θορύβου μπορεί να ρυθμιστεί απευθείας από τον πίνακα ελέγχου της εξωτερικής μονάδας. Μπορούν να επιλεγούν διαφορετικές ρυθμίσεις ανάλογα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης (για εφαρμογές που υπόκεινται σε ειδικούς περιορισμούς σε σχέση με τον θόρυβο).

Νέο προφίλ πτερυγίου ανεμιστήρα

Η νέα σειρά YNW επανασχεδιάστηκε πλήρως για να ταιριάζει με την μπαταρία τεσσάρων πλευρών. Το προφίλ των πτερυγίων βελτιώθηκε για να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες ροής υγρού.

Νέος διανομέας κυκλώματος διακλάδωσης (BC)

Αυξημένος αριθμός συνδέσεων (για συστήματα με δευτερεύοντα διανομέα BC) και αυξημένα γεωμετρικά όρια.

Στα συστήματα ανάκτησης θερμότητας R2 της νέας σειράς YNW μπορούν να συνδεθούν μέχρι 11 δευτερεύοντες διανομείς BC στον κύριο διανομέα BC, για μεγαλύτερη ευελιξία διαμόρφωσης.

Η υιοθέτηση της νέας αρχιτεκτονικής επιτρέπει τη μείωση του φορτίου του ψυκτικού μέσου στο σύστημα.

Τεκμηρίωση

  • Δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών
    Download