Σειρά SEZ

Αγαπημένα

Η συγκεκριμένη σειρά εσωτερικών κρυφών μονάδων οροφής είναι συμπαγής και χωράει άνετα σε δωμάτια με χαμηλές οροφές. Η εξαιρετική αξιόπιστη απόδοση στην εξοικονόμηση ενέργειας καθιστά τη σειρά αυτή την καλύτερη επιλογή για εγκαταστάσεις κρυφής μονάδας.

Key technologies

  Capacity kW
1.5 1.8 2.0 2.2 2.5 3.5 4.2 5.0 6.0 7.1
Indoor unit          
Outdoor unit          
Multisplit R410
Multisplit R32 (Only model SEZ-M)

Συμπαγείς κρυφές μονάδες οροφής

Μόνο η γρίλια εισαγωγής αέρα και οι αεραγωγοί εξόδου αέρα φαίνονται όταν χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη κρυφή μονάδα οροφής.

Η υπόλοιπη μονάδα είναι συγκαλυμμένη καταλλήλως στην κοιλότητα της οροφής, αφήνοντας ουσιαστικά την οροφή και τους τοίχους ελεύθερους χωρίς να κρέμονται συσκευές ενώ παράλληλα διατηρείται η υψηλή ποιότητα της εσωτερικής διακόσμησης.

Οι συμπαγείς μονάδες απαιτούν ελάχιστο χώρο και μπορούν να εγκατασταθούν σε κτίρια με χαμηλότερες οροφές όπου οι εκτεθειμένες μονάδες αποτελούσαν τον κανόνα στο παρελθόν.

Επιλογή ταχυτήτων ανεμιστήρα και επίπεδα στατικής πίεσης

Οι ρυθμίσεις του κινητήρα ανεμιστήρα συνεχούς ρεύματος (DC) έχουν αυξηθεί για να καλύψουν περισσότερες εφαρμογές.

Πλέον διατίθενται οι ρυθμίσεις του ανεμιστήρα σε τρεις διαφορετικές ταχύτητες (χαμηλή, μεσαία και υψηλή), καθώς και τέσσερα επίπεδα στατικής πίεσης (5, 15, 35 και 50Pa).

Αντλία αποστράγγισης (προαιρετική)

Η αντλία αποστράγγισης PAC-KE07DM-E διατίθεται πλέον ως προαιρετικός εξοπλισμός.

Με την αντλία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σωλήνας αποστράγγισης μήκους έως 550mm προσθέτοντας στις διευρυμένες δυνατότητες της εγκατάστασης.

Τεκμηρίωση

  • Δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών
    Download
  • Γενικός κατάλογος

    Full Product Line Catalogue

    Download