Επικοινωνία

Mitsubishi Electric Europe B.V.

Greek Branch
3 Konitsis Street, Maroussi, 151 25, Attica, Greece

E-mail. reception.athens@gr.mee.com

Registered office in Schiphol, RiJk Capronilaan 34, Olanda
Commercial Register of the Chamber of Commerce and Industries of Amsterdam,
n. 33279602

single-member company Mitsubishi Electric Corporation
Capital Stock 83.982.000,00.

Mitsubishi Electric Europe B.V. - Greek Branch
3 Konitsis Street, Maroussi, 151 25, Attica, Greece

General Corporate Registry number (GEMI number): 154904301001

VAT No: 996806950

Γενικά στοιχεία
Η Εταιρεία / Εξωτερικός συνεργάτης

Έδρα

Στοιχεία επικοινωνίας

Προσωπικές πληροφορίες

Δηλώνω ότι είμαι τουλάχιστον 14 ετών *

Κατοικία

Στοιχεία επικοινωνίας

Μήνυμα

Leave this field empty

(*) Υποχρεωτικό πεδίο