Επικοινωνία

Mitsubishi Electric Europe B.V. Italian Branch

Palazzo Sirio Ingresso 1 - Via Colleoni, 7
20864 Agrate Brianza (MB)

Tel. +39 039 60531

Registered office in Schiphol, RiJk Capronilaan 46, Olanda
Commercial Register of the Chamber of Commerce and Industries of Amsterdam,
n. 33279602

single-member company Mitsubishi Electric Corporation
Capital Stock 83.982.000,00.

Italian Branch in Agrate Brianza (MB), Centro Dir. Colleoni, Viale Colleoni 7, Pal. Sirio, Ingresso 1, Italia

Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi - Numero REA MB-1499633

C.F / P.I. 02595560968

Γενικά στοιχεία
Η Εταιρεία / Εξωτερικός συνεργάτης

Έδρα

Στοιχεία επικοινωνίας

Προσωπικές πληροφορίες

Δηλώνω ότι είμαι τουλάχιστον 14 ετών *

Κατοικία

Στοιχεία επικοινωνίας

Μήνυμα

Leave this field empty

(*) Υποχρεωτικό πεδίο